หน่วยงานในสังกัด

สถานีตำรวจนครบาลดุสิต

สถานีตำรวจนครบาลสามเสน

สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

สถานีตำรวจนครบาลพญาไท

สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

สถานีตำรวจนครบาลดินแดง

สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

สถานีตำรวจนครบาลบางโพ

กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1