ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ต.ค. 64

เวลา 09.30 น.-14.00 น. พ.ต.ต.วโรดม กลั่นบุศย์ สว.ฝอ.บก.น.1 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.น.1 จำนวน 20 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Clening day ณ อาคาร แฟลตดินแดง1-2

5 ต.ค. 64

​เวลา 16.00 น.พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น.(พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น.พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผบก.น.1 พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร รอง ผบก.น.1 ร่วมแจกถุงยังชีพและมอบขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการตำรวจ สน.ดินแดง

5 ต.ค. 64

เวลา 08.00-12.00 น. พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร รอง ผบก.น.1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กำลังพล บก.น.1 ควบคุมการปฏิบัติและ อำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.1 ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้าอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 3

4 ต.ค. 64

เวลา 08.00-14.00 น. พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร รอง ผบก.น.1 พร้อมด้วย ชุดจิตอาสา 904 บช.น. จัดกำลังข้าราการตำรวจจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Antigen Rapid Test จำนวน  6 นาย สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อำนวยความสะดวก และให้บริการผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง ตร. สโมสรตำรวจ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

15 ก.ย.63

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจ้างจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

17 พ.ค.64

การขออนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร

1 ก.พ.64

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ต่อศาสนิกชนศาสนาต่างๆ

ข่าวรับสมัคร

25 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 จำนวน 100 อัตรา สพฐ.ตร. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

25 มี.ค.64

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 400 อัตรา บช.ศ. (ที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว) รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน)

25 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 200 อัตรา สพฐ.ตร. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค)