กองบังคับการตำรวจนครบาล 1   ยินดีต้อนรับ...

คำสั่งต่าง ๆ

*** คำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ***

*** คำสั่งแต่งตั้งยศประทวน224/2555 ***

 

ดาว์นโหลดงานต่าง ๆ

***แก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 1 ความประพฤติและระเบียบวินัย***

*** บัญชีรถผ่านทางพิเศษ ( งานพัสดุ ) เดือน ม.ค. 54 , ก.พ. 54 , มี.ค. 54 ***

***โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ บช.น. ( โครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.2555 )***

แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

****รายละเอียดเพิ่มเติม****
 
 

 

Free Web Counters
Free Hit Counter